ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

    ดาวน์โหลด
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ ปี 2566 File 92.03 KB ดาวน์โหลด
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ ปี 2565 File 82.89 KB ดาวน์โหลด
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ ปี 2564 File 841.68 KB ดาวน์โหลด
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ ปี 2563 File 834.82 KB ดาวน์โหลด
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ ปี 2562 File 1.25 MB ดาวน์โหลด
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ ปี 2561 File 872.75 KB ดาวน์โหลด
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ ปี 2560 File 1,014.46 KB ดาวน์โหลด
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ ปี 2559 File 532.74 KB ดาวน์โหลด