รายงานการประชุมถือหุ้น

Filename ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 File 3.11 MB ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 File 2.39 MB ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 File 3.88 MB ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที 1/2565 File 8.97 MB ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 File 1.37 MB ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที 1/2564 File 3.77 MB ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 File 7.83 MB ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 File 9.91 MB ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 File 11.42 MB ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 File 10.85 MB ดาวน์โหลด