การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

 • 2566

  บริษัทฯ จับมือลงนามความร่วมมือกับ Edge Centres พันธมิตรดาต้า เซ็นเตอร์ ระดับโลกจากประเทศออสเตรเลีย เปิดตัวศูนย์สำรองข้อมูล หรือ Data Center

 • 2565

  บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือรายใหญ่ โดยเป็นโครงการงาน “2022 OSP Frame Contract” ในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อสนับสนุนการขยายโครงข่าย Fiber Optic

 • 2564

  บริษัทฯ ได้ปรับกลยุทธ์ New S-Curve ด้าน Big Data และ Security อาทิ Drone & Anti-drone, Social Data & Social Analytic, Security Analytics, Tele of Everything เพื่อสร้างโซลูชันที่ตอบโจทย์ลูกค้าทุกภาคส่วน พร้อมผลักดันให้ธุรกิจของ บริษัทฯเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในอนาคต

 • 2563

  บริษัทฯ ได้รับการต่ออายุใบรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ (ISO/IEC 27001:2013)

 • 2562

  ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC)

 • 2561

  บริษัทเปิดให้บริการ Genesis Data Center

 • 2560

  ศูนย์สำรองข้อมูล (Data Center) แห่งที่ 2 ภายได้บริษัท เจเนซิส ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มให้บริการ

 • 2559

  ขยายพื้นที่ให้บริการครอบคลุม 75 จังหวัดทั่วประเทศไทย และจัดตั้งศูนย์ดูแลและซ่อมบำรุงทั้งสิ้น 38 ศูนย์

 • 2558

  ขยายพื้นที่ให้บริการครอบคลุม 64 จังหวัดทั่วประเทศไทย และจัดตั้งศูนย์ดูแลและซ่อมบำรุงทั้งสิ้น 26 ศูนย์

 • 2557

  ได้รับการยอมรับคุณภาพของศูนย์รับฝากข้อมูลจากหน่วยงาน ISO ภายใต้ ISO27001 ซึ่งถือเป็นมาตรฐานสำคัญในการประกอบธุรกิจ

 • 2556

  เปิดให้บริการโครงข่าย Interlink Fiber Optic โดยเน้นการให้บริการด้านคุณภาพ โดยมีบริการตั้งแต่ Interlink MPLS IP-VPN, Interlink Wavelength และ Interlink Dark Fiber

 • 2555

  ได้รับอนุญาตให้มีสิทธิแห่งทางที่จะติดตั้งโครงข่ายใยแก้วนำแสงไปตลอดแนวเส้นทางรถไฟ เพื่อใช้ในการให้บริการ เป็นระยะเวลาครอบคลุม 30 ปี

 • 2550

  ก่อตั้งและจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด ภายใต้การถือหุ้น 100% ของบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 30 ล้านบาท