คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

เลือก :

2567   ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1/2567 File 309.83 KB ดาวน์โหลด
2566   ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 File 303.05 KB ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3/2566 File 336.78 KB ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2/2566 File 328.94 KB ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1/2566 File 269.52 KB ดาวน์โหลด
2565   ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 File 263.30 KB ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3/2565 File 260.19 KB ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2/2565 File 449.63 KB ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1/2565 File 259.10 KB ดาวน์โหลด
2564   ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4/2564 File 825.65 KB ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3/2564 File 826.39 KB ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2/2564 File 960.96 KB ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1/2564 File 817.26 KB ดาวน์โหลด
2563   ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4/2563 File 2.64 MB ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3/2563 File 2.97 MB ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2/2563 File 1.22 MB ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1/2563 File 2.87 MB ดาวน์โหลด
2562   ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4/2562 File 2.77 MB ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3/2562 File 2.86 MB ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2/2562 File 2.76 MB ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1/2562 File 4.56 MB ดาวน์โหลด
2561   ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4/2561 File 2.58 MB ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3/2561 File 2.85 MB ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2/2561 File 2.78 MB ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1/2561 File 2.84 MB ดาวน์โหลด
2560   ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4/2560 File 2.78 MB ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3/2560 File 2.50 MB ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2/2560 File 2.38 MB ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1/2560 File 2.66 MB ดาวน์โหลด
2559   ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3/2559 File 2.27 MB ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2/2559 File 2.20 MB ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1/2559 File 2.47 MB ดาวน์โหลด