แจ้งเบาะแสการทุจริตและคอรัปชั่น

เมื่อพบเห็นเหตุการณ์ที่มีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ รวมถึงการกระทำที่เข้าข่ายการคอร์รัปชั่น อาจส่อถึงการทุจริต หรือผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมโปรดแจ้งมาที่บริษัทฯ เพื่อทำการสืบสวนข้อเท็จจริงต่อไป

ติดต่อเลขานุการบริษัทฯ ได้ที่ อีเมล :
secretary@interlinktelecom.co.th

หัวเรื่อง *

ชื่อ *

เบอร์โทรศัพท์

อีเมล์ *

รายละเอียด และข้อเท็จจริง *

* ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น