วิสัยทัศน์ พันธกิจ คำขวัญ ค่านิยมองค์กร

วิสัยทัศน์

  • 1

    เป็นผู้ให้บริการโครงข่ายที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

  • 2

    เป็นผู้ให้บริการโครงข่ายที่เชื่อถือได้ที่สุดในประเทศไทย

  • 3

    เป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคมที่ได้รับการยกย่องที่สุดในประเทศไทย

พันธกิจ

“ผู้ให้บริการโครงข่ายไฟเบอร์ออพติกทั่วไทย, ดาต้า เซ็นเตอร์ที่ปลอดภัยและทันสมัยที่สุด” ครอบคลุม 75 จังหวัดทั่วไทย เชื่อมต่อทันใจปลอดภัยและวางใจได้ 100%

คำขวัญ

“WE SERVE THE BEST CONNECTIVITY”

ผู้ให้บริการโครงข่ายไฟเบอร์ออพติกรวดเร็วและเสถียรที่สุดครอบคลุม 75 จังหวัดทั่วไทย รวมทั้งมีบริการเชื่อมต่อไปยังต่างประเทศตามความต้องการของคุณเพื่อตอบสนองธุรกิจของลูกค้าทำให้ทุกการเชื่อมต่อคล่องตัวที่สุด

ค่านิยมองค์กร

Innovative Thinker

กล้าคิด กล้าทำ อย่างสร้างสรรค์ เพื่อสิ่งที่ดีกว่า

Giver

กล้าให้อย่างมีคุณภาพ ทั้งกายในและภายนอกองค์กร

Challenge

กล้าที่จะท้าทาย พัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดนิ่ง และยอมรับในความผิดพลาด

Team Player

ร่วมด้วยช่วยกัน อย่างเป็นหนึ่งเดียว ภายใต้เป้าหมายเดียวกัน